Modernizacja
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV
HalembaO INWESTYCJI
INFORMACJE DODATKOWE
AKTUALNOŚCI

styczeń 2017

Inżynier Kontraktu, przy udziale Wykonawcy, przygotowuje Protokół Konieczności, na podstawie którego Inwestor podejmie decyzję w sprawie zmiany zakresu przedmiotu Umowy o roboty dodatkowe i zamienne.grudzień 2016

Trwa analiza przekazanego przez Wykonawcę kosztorysu szacunkowego, określającego przewidywany poziom nakładów na wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem przed skutkami eksploatacji górniczej. Dotychczas Zamawiający nie podjął decyzji w sprawie kontynuacji bądź rozwiązania Umowy.listopad 2016

W związku z upływem terminu Umowy z dniem 30.11.2016 r., odbyło się spotkanie z przedstawicielami Inwestora i Inżyniera Kontraktu, na którym uzgodniono plan dalszych działań zmierzających do umożliwienia podjęcia przez Inwestora decyzji w sprawie kontynuacji, bądź rozwiązania Umowy.

Została przygotowana i przedstawiona Inżynierowi Kontraktu koncepcja rozbudowy stacji w zakresie określonym w Umowie, z uwzględnieniem dodatkowych zabezpieczeń przed skutkami eksploatacji górniczej. Aktualnie jest opracowywany kosztorys, który wskaże cenę za roboty dodatkowe, nie uwzględnione w dokumentacji przetargowej.WIĘCEJ
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy teren zajmowany przez stację powiększy się?

Nie, przebudowa stacji będzie prowadzona na obecnie zajmowanym terenie. Poza ogrodzeniem stacji będzie budowane jedynie przyłącze wodociągowe, ale nie będzie ono prowadzone przez działki prywatnych właścicieli.Czy stacja po rozbudowie będzie silniej oddziaływać na okolicę?

Nie, po modernizacji oddziaływanie na środowisko i okolicę pozostanie na niezmiennym, znikomym poziomie.Czy modernizacja jest potrzebna?

Tak. Dzięki przebudowie stacji nastąpi poprawa bezpieczeństwa i niezawodności zasilania w energię elektryczną aglomeracji śląskiej. Stacja odpowiedzialna jest także za dystrybucję energii w najbliższym sąsiedztwie. Nowoczesna rozdzielnia stanowi zatem gwarancję dostaw energii dla miasta oraz zachętę dla inwestorów, dla których stabilne dostawy prądu do ich zakładów mają istotne znaczenie.WIĘCEJ


PUBLIKACJE

Folder informacyjnymoreOchrona środowiska przed polami elektroenergetycznymi. Informator dla administracji samorządowejmore
ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. OLMEX S.A.