Modernizacja
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV
Halemba  FAQ

Czy teren zajmowany przez stację powiększy się?Czy stacja po rozbudowie będzie silniej oddziaływać na okolicę?Czy modernizacja jest potrzebna?Czy rozbudowa stacji oznacza przerwy w dostawach prądu?   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. OLMEX S.A.