Modernizacja
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV
Halemba  Czy modernizacja jest potrzebna?

Tak. Dzięki przebudowie stacji nastąpi poprawa bezpieczeństwa i niezawodności zasilania w energię elektryczną aglomeracji śląskiej. Stacja odpowiedzialna jest także za dystrybucję energii w najbliższym sąsiedztwie. Nowoczesna rozdzielnia stanowi zatem gwarancję dostaw energii dla miasta oraz zachętę dla inwestorów, dla których stabilne dostawy prądu do ich zakładów mają istotne znaczenie.

   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. OLMEX S.A.