Modernizacja
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV
Halemba  Czy rozbudowa stacji oznacza przerwy w dostawach prądu?

Nie. Mimo dużej skali przedsięwzięcia, wszystkim regionom zaopatrywanym w energię elektryczną przesyłaną ze stacji zostanie zapewniony bezpieczny dopływ prądu. Prowadzone prace nie będą w żaden sposób odczuwalne dla odbiorców.

   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. OLMEX S.A.