Modernizacja
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV
Halemba  Czy stacja po rozbudowie będzie silniej oddziaływać na okolicę?

Nie, po modernizacji oddziaływanie na środowisko i okolicę pozostanie na niezmiennym, znikomym poziomie.

   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. OLMEX S.A.