Modernizacja
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV
Halemba  Czy teren zajmowany przez stację powiększy się?

Nie, przebudowa stacji będzie prowadzona na obecnie zajmowanym terenie. Poza ogrodzeniem stacji będzie budowane jedynie przyłącze wodociągowe, ale nie będzie ono prowadzone przez działki prywatnych właścicieli.

   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. OLMEX S.A.