Modernizacja
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV
Halemba  grudzień 2016

Trwa analiza przekazanego przez Wykonawcę kosztorysu szacunkowego, określającego przewidywany poziom nakładów na wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem przed skutkami eksploatacji górniczej. Dotychczas Zamawiający nie podjął decyzji w sprawie kontynuacji bądź rozwiązania Umowy.

   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. OLMEX S.A.