Modernizacja
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV
Halemba  hałas

W ramach przygotowania inwestycji, wykonano przy pomocy programu komputerowego obliczenia wielkości hałasu emitowanego do środowiska z terenu modernizowanej stacji.

Symulacja komputerowa hałasu (Rys. A) pozwala stwierdzić, że modernizowana stacja nie stwarza zagrożenia akustycznego dla środowiska.

Podczas realizacji prac przewiduje się wzrost poziomu hałasu w najbliższym otoczeniu stacji, związany przede wszystkim z wykorzystaniem maszyn, narzędzi i pojazdów. Aby zmniejszyć tę uciążliwość, roboty będą prowadzone w godzinach od 6:00 do 22:00.

Podczas eksploatacji, źródłami hałasu wokół stacji mogą być dwa autotransformatory 220/110 kV, agregat prądotwórczy oraz urządzenia rozdzielni 220 kV.

Pracują one w sposób ciągły przez całą dobę. Jednak ze względu na mniejsze obciążenie transformatorów w porze nocnej, poziom emitowanego hałasu jest wówczas nieco niższy.

Emisję hałasu powoduje również zjawisko ulotu na elementach urządzeń, szynach i przewodach będących pod napięciem 220 kV. Przy prawidłowo zaprojektowanej instalacji ulot występuje tylko w złych warunkach atmosferycznych, takich jak opady deszczu, mokrego śniegu, mgła, duża wilgotność itp.

Halemba_Zalacznik_nr_3_-_rozklad_halasu

 

   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. OLMEX S.A.