Modernizacja
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV
Halemba  kto jest kim w inwestycji

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – Inwestor, Zamawiający

Inwestor, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego (OSP) energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako OSP – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV, o częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami.

PSE realizuje zadania operatora systemu przesyłowego w oparciu o posiadaną sieć przesyłową najwyższych napięć, którą tworzą (stan na 31.12.2015 r.):

257 linii o łącznej długości 14 069 km, w tym:

  • 1 linia o napięciu 750 kV o długości 114 km,
  • 89 linii o napięciu 400 kV o łącznej długości 5 984 km,
  • 167 linii o napięciu 220 kV o łącznej długości 7 971 km,
  • 106 stacji najwyższych napięć (NN)
  • podmorskie połączenie 450 kV DC Polska – Szwecja o całkowitej długości 254 km (z czego 127 km należy do PSE S.A.).

www.pse.pl

PSE Inwestycje S.A. – Inżynier kontraktu

W imieniu Inwestora, nadzór operacyjny oraz inwestorski prowadzony jest przez Inżyniera Kontraktu – spółkę PSE Inwestycje S.A.
PSE Inwestycje S.A. to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

www.pse-inwestycje.pl

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe „OLMEX” S.A. – Wykonawca

Wykonawcą umowy jest Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe „OLMEX” S.A. Spółka działa na rynku energetyki zawodowej od ponad 27 lat.

W całej Polsce działają regionalne przedstawicielstwa firmy w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Lublinie i Łodzi.

Przedsiębiorstwo od wielu lat ściśle współpracuje z kadrą naukową Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także z naukowcami z innych ośrodków akademickich na terenie całego kraju. Sprawdzonymi partnerami OLMEX-u są także Instytut Energetyki w Warszawie, Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych CIGRE oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

W swojej aktywności Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX S.A. nie ogranicza się jedynie do działalności gospodarczej i naukowej. Firma angażuje się także w liczne akcje społeczne i charytatywne.

www.olmex.pl

   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. OLMEX S.A.