Modernizacja
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV
Halemba  listopad 2016

W związku z upływem terminu Umowy z dniem 30.11.2016 r., odbyło się spotkanie z przedstawicielami Inwestora i Inżyniera Kontraktu, na którym uzgodniono plan dalszych działań zmierzających do umożliwienia podjęcia przez Inwestora decyzji w sprawie kontynuacji, bądź rozwiązania Umowy.

Została przygotowana i przedstawiona Inżynierowi Kontraktu koncepcja rozbudowy stacji w zakresie określonym w Umowie, z uwzględnieniem dodatkowych zabezpieczeń przed skutkami eksploatacji górniczej. Aktualnie jest opracowywany kosztorys, który wskaże cenę za roboty dodatkowe, nie uwzględnione w dokumentacji przetargowej.

   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. OLMEX S.A.