Modernizacja
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV
Halemba  marzec 2016

życzenia

   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. OLMEX S.A.