Modernizacja
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV
Halemba  o projekcie

Zadanie inwestycyjne polega na  modernizacji istniejącej stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Halemba, w części będącej własnością PSE S.A., tj. rozdzielni 220 kV, stanowisk transformatorów 220/110 kV i pól autotransformatorów 110 kV (z dostosowaniem do wymagań systemu sterowania i nadzoru), budowie systemu sterowania i nadzoru (SSiN), budowie nowych potrzeb własnych dla części stacji, której właścicielem jest PSE S.A.

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się rozbudowę istniejącego budynku technologicznego, demontaż istniejącego budynku po sprężarkach i budowę w tym miejscu budynku potrzeb własnych AC. Ponadto w istniejącym budynku nastawni będzie wykonany demontaż aparatury i zmiana relacji telekomunikacyjnych.

W rozbudowanym budynku technologicznym umieszczone będą zmodernizowane obwody wtórne, rozbudowane urządzenia telekomunikacji i kompletne potrzeby własne DC dla części stacji będącej własnością PSE S.A. W nowym budynku potrzeb własnych AC umieszczone będą transformatory potrzeb własnych i kompletne potrzeby własne AC dla części stacji będącej własnością PSE S.A.

Oprócz robót budowlanych wymienionych powyżej, umowa obejmuje również prace projektowe oraz uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na realizację inwestycji.

Zakończenie inwestycji jest planowane na koniec listopada 2016 roku.

   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. OLMEX S.A.