Modernizacja
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV
Halemba  październik 2016

W dniu 29.04.2016 r. Kompania Węglowa S.A. (KW S.A.) zbyła na rzecz Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. (PGG sp. z o.o.) 11 zakładów górniczych, w tym  KWK Halemba-Wirek,KWK Bielszowice i KWK Pokój. Z połączenia tych trzech kopalń, powstała w dniu 01.07.2016 r. KWK Ruda (Ruch Halemba, Ruch Bielszowice, Ruch Pokój).

W związku z przeprowadzoną transakcją, w dniu 28.04.2016 r. spółki zawarły Umowę Dodatkową określającą zasady odpowiedzialności, postępowania i regulowania zobowiązań z tytułu szkód górniczych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych na skutek działalności w/w zakładów górniczych.

W celu omówienia kwestii zwrotu kosztów dodatkowych zabezpieczeń przed skutkami eksploatacji górniczej przy realizacji Inwestycji, na dzień 2 listopada 2016 r. zaplanowano spotkanie przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora i Inżyniera Kontraktu z przedstawicielami KWK Ruda Ruch Halemba.

 

   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. OLMEX S.A.