Modernizacja
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV
Halemba  sierpień 2016

Uzgodniono z TAURON Dystrybucja S.A. warunki lokalizacji budynku potrzeb własnych stacji.

   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. OLMEX S.A.