Modernizacja
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV
Halemba  styczeń 2017

Inżynier Kontraktu, przy udziale Wykonawcy, przygotowuje Protokół Konieczności, na podstawie którego Inwestor podejmie decyzję w sprawie zmiany zakresu przedmiotu Umowy o roboty dodatkowe i zamienne.

   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. OLMEX S.A.