Modernizacja
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV
Halemba  lokalizacja

Stacja elektroenergetyczna Halemba jest zlokalizowana na ogrodzonym terenie byłej Elektrowni Halemba, w południowej części Rudy Śląskiej.

Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ok. 500 m od granicy stacji. Bezpośrednio za ogrodzeniem rozdzielni 220 kV, od strony zachodniej, południowej i wschodniej, występują obszary zalesione.

W ramach modernizacji stacji nie przewiduje się większych zmian w stosunku do obecnego wykorzystania i zagospodarowania terenu. Większość prac przeprowadzona zostanie na ogrodzonym terenie stacji.

 

mapka
Lokalizacja SE Halemba na tle granic administracyjnych miasta Ruda Śląska, źródło: mpzp

   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. OLMEX S.A.