Modernizacja
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV
Halemba  kwiecień 2016

Trwają uzgodnienia z Inwestorem oraz Kompanią Węglową S.A.Oddział KWK Halemba-Wirek w sprawie zasad zwrotu kosztów ponoszonych na dodatkowe zabezpieczenia inwestycji przed wpływem eksploatacji górniczej.

   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. OLMEX S.A.