Modernizacja
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV
Halemba  wrzesień 2016

Wykonawca zwrócił się z prośbą do KWK Halemba-Wirek o umożliwienie uzgodnienia kwestii zwrotu kosztów zabezpieczeń przed szkodami górniczymi. Projektant przygotowuje materiały, stanowiące podstawę do rozmów – projekt budowlany, obejmujący zabezpieczenia dla III kategorii szkód oraz wstępny kosztorys.

   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. OLMEX S.A.