Modernizacja
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV
Halemba  znaczenie projektu

Na terenie województwa śląskiego skupionych jest najwięcej w skali kraju źródeł wytwarzania energii elektrycznej, a także sieci przesyłowych. Wskaźnik produkcji energii elektrycznej jest tu najwyższy w Polsce.

Przesył energii elektrycznej odbywa się za pomocą napowietrznych linii przesyłowych o napięciu 400 kV oraz 220 kV.

Transformacja energii elektrycznej do sieci rozdzielczej 110 kV następuje poprzez stacje elektroenergetyczne o górnym napięciu 400 kV oraz 220 kV.

Stacje elektroenergetyczne, do których należy również stacja Halemba (HAL), są węzłowymi punktami skomplikowanego systemu dostawy energii od wytwórcy do odbiorcy. Prawidłowa praca każdej stacji elektroenergetycznej ma więc duże znaczenie, a wszelkie awarie dotykają znacznych grup użytkowników.

W odniesieniu do stacji Halemba, istotne znaczenie dla konieczności utrzymania jej niezawodnej pracy ma fakt bezpośredniego połączenia z tzw. Stacjami przyelektrownianymi (Łagisza, Byczyna i Kopanina), służącymi do wyprowadzenia mocy produkowanej w kluczowych elektrowniach Górnego Śląska.

Poglądowa mapka zamieszczona poniżej pokazuje powiązanie stacji Halemba z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym na południu kraju. Kolorem czerwonym oznaczona jest sieć o napięciu 400 kV, zielonym – 220 kV, a czarnym – 110 kV.

Modernizowana rozdzielnia 220 kV w stacji Halemba była zbudowana na przełomie lat 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku i częściowo zmodernizowana w 2007 r.

Wyniki diagnostyki przeprowadzonej w 2012 r. wskazały na potrzebę kolejnej modernizacji, ze względu na wyeksploatowanie części urządzeń oraz ich zwiększoną usterkowość. Dlatego konieczna jest ich wymiana na nowe urządzenia, produkowane z zastosowaniem nowoczesnych technologii.

Modernizacja jest niezbędna również w celu objęcia urządzeń systemem monitoringu oraz systemem sterowania i nadzoru, dzięki czemu zwiększy się niezawodność dostaw energii elektrycznej.

Microsoft Word - folder v7.doc

   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. OLMEX S.A.